Ga naar hoofdinhoud

Als je door MS niet meer kunt werken, veranderen jouw toekomstmogelijkheden. Naast financiële en sociale gevolgen, vraagt dit om een andere invulling van je leven.

Het is belangrijk dat je vooral blijft kijken naar wat je nog wél kunt, en waarvan je energie krijgt. Bijvoorbeeld een leuke hobby waaraan je nu meer tijd kunt besteden. Of volg een verdiepingscursus waarvoor je eigenlijk nooit tijd had. En misschien is vrijwilligerswerk iets voor je: je doet iets voor een ander én je ontmoet nieuwe mensen.

“Je hoeft het niet alleen te doen — gebruik je hulpbronnen.”

Actief blijven, lichamelijk én geestelijk, helpt je om goed in je vel te zitten. Probeer je zoveel mogelijk te richten op een goede dagelijkse routine en op activiteiten waar je voldoening uit haalt. Je staat hierin niet alleen: vraag hulp of ondersteuning als je die in deze nieuwe fase kunt gebruiken.

Back To Top