Ga naar hoofdinhoud

Kun je ondanks hulp(middelen) of een aangepaste werkplek je eigen werk niet meer doen? Kijk dan met je werkgever naar andere functies binnen het bedrijf. Denk aan taken ruilen met een collega, of aan bij- of omscholing.

Na een lang ziekteverzuim kan je werkgever iemand anders hebben aangesteld in jouw functie. Aan de ene kant is het begrijpelijk: jouw werk moet ook door. Aan de andere kant is hij wel verplicht jou in staat te stellen je werk weer op te pakken. Of je ander passend werk aan te bieden.

Tips
Waar moet jij in dat geval op letten? Wat is eigenlijk passend werk?
En wat is  de procedure als jouw oorspronkelijke baan niet meer bestaat vanwege een reorganisatie? Hieronder drie algemene tips:

  1. Vraag formeel werkhervatting in je eigen functie
  2. Bedenk of je alleen in je eigen functie terug wilt of dat je bereid bent ander passend werk te doen
  3. Overweeg een aanbod van je werkgever altijd zorgvuldig voordat je ermee akkoord gaat

Uitgebreider advies vind je in onze documenten Passend werk (pdf) en Reorganisatie (pdf).

Wanneer er geen passende mogelijkheden zijn om te re-integreren bij je huidige werkgever, komt het 2e spoortraject in beeld. Hierbij wordt gekeken naar re-integratie mogelijkheden bij een andere werkgever. Meer informatie over wat het 2e spoor precies is en hoe dit verloopt, vind je op de website van de FNV.

 

Back To Top