skip to Main Content

Nationale Zorgtelefoon

Voor adviezen over werk, zorg en inkomen voor mensen met zorg en hun directe omgeving die hen daarbij steunt. Je kunt direct vragen stellen (telefonisch of mail) over arbeidsparticipatie en de mogelijkheden die daarvoor zijn voor mensen met MS. Ook vragen  vragen over zorg en inkomen voor mensen met een chronische ziekte worden beantwoord.

Nationale Zorgtelefoon

Back To Top
X