Ga naar hoofdinhoud

Werk hebben en behouden

Nee, daar mag hij nooit naar vragen. Niet tijdens het sollicitatiegesprek en ook niet erna. De Wet Medische Keuringen (WMK) verbiedt de werkgever medisch te keuren of te vragen naar iemands gezondheid. Tenzij er voor een functie bijzondere medische geschiktheidseisen gelden, bijvoorbeeld bij de brandweer of de luchtmacht.

Nee, je bent niet verplicht iets over je gezondheid te vertellen. Maar je hebt wél een mededelingsplicht voor feiten die van belang zijn voor de toekomstige werkgever of de beoogde functie. Met andere woorden: als MS je werkprestaties beïnvloedt, móét je openheid geven over jouw gezondheid.

Het discriminatieverbod uit de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (WGBH/CZ) biedt bescherming. Deze wet bepaalt dat de werkgever geen onderscheid mag maken vanwege een handicap of chronische ziekte.

Op deze vraag is geen eenduidig antwoord te geven. Het hangt namelijk geheel af van de omstandigheden. Als de kans groot is dat MS later tot verzuim leidt, doe je er verstandig aan dit tijdens de sollicitatie al aan te geven. De werkgever kan namelijk een beroep doen op de zogenaamde ‘regels van goede trouw’ om je te ontslaan. Maar die regels mag een werkgever niet zomaar aanwenden. Bij twijfel kan juridische hulp uitsluitsel geven.

Jazeker, je kunt bij diverse personen en instanties terecht:

 • Voor persoonlijk advies kun je contact opnemen met ervaringsdeskundige MS coaches. Je kunt ook altijd terecht bij de MS-telefoon voor advies of een luisterend oor: 088-374 8585 van maandag tot en met vrijdag tussen 10.30-14.00 uur
 • Juridisch advies kun je inwinnen bij het Juridisch Steunpunt van Zorgwijzer: www.zorgwijzer.nl en Juridisch loket: www.juridischloket.nl
 • Binnen je bedrijf kun je vaak ook terecht bij een vakbond of een vertrouwenspersoon (deze persoon heeft geheimhoudingsplicht).

Als werken niet meer gaat

Alleen als je heel erg vaak ziek bent en dit aantoonbaar problemen oplevert voor het bedrijf, kan je werkgever bij de kantonrechter het verzoek tot ontslag indienen. Die beslist of het regelmatig ziekteverzuim onevenredig belastend is voor de organisatie.

Ontslag tijdens je ziekte is ook niet zomaar mogelijk. Als je ziek bent, heb je ontslagbescherming. In sommige gevallen is ontslag wel toegestaan, onder andere:

 • in de proeftijd. Ook dan mag je gezondheid niet de reden zijn van het ontslag. Is dit wel zo, dan kun je dit aanvechten bij de rechter
 • als een contract voor onbepaalde tijd afloopt
 • ontslag op staande voet
 • bij (naderend) faillissement

Krijg antwoord op al je vragen over ontslag krijgen.

Als je zelf ontslag neemt, heb je in principe geen recht op een WW-uitkering. In de meeste gevallen heb je ook geen recht op de Ziektewetuitkering. Wees je hier dus van bewust en maak een verstandige afweging.
Voor meer informatie over ontslag nemen, klik op onderstaande link.

De Denkhulp Chronisch Ziek en Werk geeft werknemers die langdurig ziek zijn hierbij inzicht Denkhulp chronisch ziek en werk.

Ben je zelfstandig ondernemer, kijk naar de volgende acties:

 • Heb je een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Meld je dan ziek bij je verzekeraar.
 • Heb je geen arbeidsongeschiktheidsverzekering? Kijk hoe je er financieel voorstaat en of je maatregelen moet nemen.
 • Informeer de klanten die van jou afhankelijk zijn over je situatie en zorg eventueel voor vervanging; mensen die jouw werk kunnen overnemen.

Terug naar de arbeidsmarkt (werkhervatting & re-integratie)

Alles weten over het re-integratietraject, en de verantwoordelijkheden die jij, je werkgever en bedrijfsarts hierin hebben? Download dan het document Re-integratietraject: tijdspad en verantwoordelijkheden (pdf).

Ja, in principe staat jouw terugkeer in eigen functie voorop. Ook als je volgens het plan van aanpak tijdelijk andere passende werkzaamheden doet, mag je er nog steeds naar streven om uiteindelijk weer in je eigen functie aan de slag te gaan. Van je werkgever kun je verwachten dat hij bijvoorbeeld je werkplek aanpast of bepaalde taken door een collega laat verrichten om jouw werk te verlichten. Ook kan hij voorzieningen regelen.

Nee, je hebt in principe recht op je eigen functie als je gezondheid dat toelaat.

 • Als onderdeel van je re-integratie kun je wel tijdelijk ander werk vervullen, onder dezelfde arbeidsvoorwaarden.
 • Na 104 weken kan je werkgever je een andere functie aanbieden, met andere arbeidsvoorwaarden, in een contract met dezelfde looptijd. Een verzekeringsarts en bedrijfsarts hebben dan bepaald dat je niet terug kunt in je eigen functie.

Meer informatie en tips over niet terug kunnen in je eigen functie? Lees onze pagina Niet terug in je oude functie

Als er tijdens jouw ziekteverzuim een reorganisatie heeft plaatsgevonden, kan het zijn dat jouw functie bij terugkomst is veranderd of zelfs niet meer bestaat. Je moet je in dat geval opnieuw oriënteren en solliciteren op een passende functie. De bedrijfsarts en jouw werkgever zijn verplicht om je hierbij te helpen. Je kunt bijvoorbeeld hulp krijgen van het adviesbureau dat de reorganisatie ondersteunt, een re-integratiebedrijf, een outplacementbureau of een loopbaanadviseur.

Meer informatie en tips over reorganisaties? Lees onze pagina Niet terug in je oude functie

Als terugkeer bij jouw werkgever niet mogelijk is, dan is je werkgever verplicht om te zoeken naar een passende functie voor jou bij een ander bedrijf. Hij kan hierbij een re-integratiebedrijf, een uitzendbureau of een scholingsbedrijf inschakelen. Deze externe partijen kennen de personeelsmarkt vaak beter en kunnen de realistische opties voor jou sneller verkennen. Hierdoor vergroot je werkgever de kans dat het re-integratietraject tweede spoor vlot verloopt.

Voor de regels en procedures met betrekking tot het re-integreren bij een andere werkgever, zie Re-integratie bij een ander bedrijf.

In dat geval is het op zoek gaan naar een nieuwe baan bij een nieuwe werkgever de volgende stap. In deze situatie is het UWV verantwoordelijk voor jouw re-integratie. Lees verder…(zie onder)

 • Het UWV kan een gespecialiseerd re-integratiebedrijf inschakelen. Dit bureau kan je helpen een vacature te vinden die bij je past, je kunt er sollicitatietraining krijgen, een beroepskeuzetest doen en workshops volgen.
 • Misschien kom je in aanmerking voor een Individuele Re-integratie Overeenkomst (IRO). Dat betekent dat je zelf een re-integratiebureau mag inschakelen en dat het UWV daarvoor betaalt. Je krijgt dan een Persoonsgebonden re-integratiebudget (PRB).
  Tips:
 • Neem contact op met UWV en vraag het PRB aan.
 • Ga op zoek naar een re-integratiebedrijf, bij voorkeur een bureau dat ervaring heeft met het plaatsen van mensen met een arbeidsbeperking.
 • Schakel een arbeidsadviseur in.

Voor advies in dit traject kun je ook contact opnemen met ervaringsdeskundige MS coaches voor MS & Werk.

Eigen onderneming starten

Ja, als je een WW-uitkering of arbeidsongeschiktheidsuitkering hebt, kun je starten als zelfstandig ondernemer. Dat biedt voordelen: je kunt zelf je werk inrichten en afstemmen op jouw mogelijkheden.
Met goedkeuring van het UWV kun je ook (een deel van) je uitkering behouden. UWV reikt verschillende middelen aan om je te helpen bij het starten van een eigen bedrijf en het aan de slag gaan als freelancer of ZZP’er. Lees verder.

Wet & regelgeving

Je bent ziek en vraagt je af wat je rechten en plichten zijn. Daarnaast maak je je misschien zorgen over de gevolgen voor je inkomen en wil je weten wat je van het UWV mag verwachten. Klik op onderstaande link en download de brochure. Hierin vind je alle informatie gebundeld.

Ja, als je ziek bent, ben je verplicht om jezelf direct ziek te melden bij de juiste persoon. In de meeste gevallen is dat je leidinggevende of, bij afwezigheid, een vervanger. Doe je dit niet, dan hoeft je werkgever je loon niet door te betalen. Een aantal uitgangspunten op een rij: lees verder….

 • Verzuimprotocol
  Het is belangrijk dat je je bij ziekte houdt aan de voorschriften van je bedrijf. Ieder bedrijf heeft haar eigen regels of verzuimprotocol bij ziekmelding. Meestal staan deze regels in je arbeidsovereenkomst,  personeelsreglement of cao vermeld.
 • Oproep
  Als je een oproep van je Arbo- of bedrijfsarts krijgt, moet je daar gehoor aan geven.
 • Privacy
  Je bent niet verplicht om de aard of ernst van je ziekte aan de werkgever te melden. Je bedrijfsarts mag geen informatie verstrekken aan je werkgever en andere derden zonder jouw toestemming.
 • Werkgever accepteert ziekmelding niet
  Je werkgever moet je ziekmelding accepteren. Bij twijfel kan hij je naar de bedrijfs- of Arboarts sturen en advies vragen.
  Tips:

  • Informeer je werkgever schriftelijk dat je ziek bent en per welke datum. Geef aan dat je een afspraak wilt maken met de bedrijfs- of Arboarts.
  • Laat weten waar je bereikbaar bent tijdens je ziekte en op welk telefoonnummer.

Lees de belangrijkste vragen en antwoorden in onderstaande checklist Wettelijke kaders. Het is belangrijk te beseffen dat de wetgeving richting biedt, maar dat de regels kunnen verschillen per persoon en situatie.

Voor meer informatie en advies met betrekking tot ziekte en werk, zie onderstaande links:

 • Juridisch loket (Welke rechten en plichten hebben werknemers en werkgevers bij ziekte)
 • UWV (Ik ben ziek, loondoorbetaling, Ziektewet, WIA, WAO, WAZ)
Back To Top