Ga naar hoofdinhoud

De bedrijfsarts is een belangrijke schakel tussen jou, de medische zorg en het werk. Met jouw toestemming kan de bedrijfsarts contact opnemen met je specialist om mogelijke gevolgen van MS en behandeling voor het werk te bespreken.

De bedrijfsarts adviseert je leidinggevende ook over welke taken je wel en niet kunt doen in de verschillende fasen van MS, en de hierbij behorende werkaanpassingen. Zijn aanpassingen niet voldoende? Dan vertelt de bedrijfsarts aan de arbeidsdeskundige wat je wél kunt. Deze zoekt dan naar oplossingen zodat jij je werk zo goed mogelijk kunt blijven doen. Goed en regelmatig overleg tussen de verschillende deskundigen is daarom noodzakelijk. Doordat MS gemiddeld bij 1 op de 1.000 mensen voorkomt, gebeurt het vaak dat werkgevers of bedrijfsartsen nog nooit een werknemer met MS hebben begeleid. Gelukkig zijn er ook voor hen hulpbronnen: verwijs ze bijvoorbeeld naar IKA of de polikliniek arbeidsgeneeskunde in het Amsterdam UMC

Advies: bespreek jouw gezondheidssituatie vroegtijdig
Bespreek jouw gezondheidssituatie vroegtijdig met de bedrijfsarts. Ook als je nog geen problemen hebt met je huidige werkzaamheden. De bedrijfsarts heeft een belangrijke taak mee te denken in beschermende en preventieve maatregelen. Uitgangspunten hierin zijn:

  • De bedrijfsarts adviseert in het belang van jouw gezondheid (hij of zij is onafhankelijk)
  • De bedrijfsarts moet zich houden aan verschillende privacyregels en mag geen medische gegevens of informatie over jouw privézaken aan je werkgever geven
  • De bedrijfsarts moet altijd worden ingeschakeld bij:
    • de verzuimbegeleiding en re-integratie van werkenden
    • aanstellingskeuringen als het bedrijf die laat doen
  • Alleen een bedrijfsarts kan bepalen of je (tijdelijk) arbeidsongeschikt bent.
    Een werkgever kan en mag dat niet beoordelen.

Meer weten over de rol van de bedrijfsarts en wat hij voor je kan betekenen? Ga naar Arboportaal!

Back To Top