Ga naar hoofdinhoud

We kunnen het niet vaak genoeg herhalen: vanwege MS mag je werkgever je contract niet
beëindigen.

Alleen als je heel erg vaak ziek bent en dit aantoonbaar problemen oplevert voor het bedrijf, kan je werkgever bij de kantonrechter het verzoek tot ontslag indienen. Die beslist of het regelmatig ziekteverzuim onevenredig belastend is voor de organisatie. Op de volgende pagina’s geven onze ervaringsdeskundigen antwoord op je vragen over ontslag krijgen en over ontslag nemen.

Back To Top