Ga naar hoofdinhoud

Als je ziek bent, ben je verplicht om jezelf direct ziek te melden bij de juiste persoon.

In de meeste gevallen is dat je leidinggevende of, bij zijn afwezigheid, een vervanger. Doe je dit niet, dan hoeft je werkgever je loon niet door te betalen. Een aantal uitgangspunten op een rij:

 • Verzuimprotocol
  Het is belangrijk dat je je bij ziekte houdt aan de voorschriften van je bedrijf. Elk bedrijf heeft haar eigen regels of verzuimprotocol bij ziekmelding. Meestal staan deze regels in je arbeidsovereenkomst, personeelsreglement of cao. 
 • Oproep
  Reageer altijd op een oproep van je Arbo- of bedrijfsarts.
 • Privacy
  Je bent niet verplicht om de aard of ernst van je ziekte te melden. Je bedrijfsarts mag zonder jouw toestemming geen informatie verstrekken aan je werkgever en anderen.
 • Acceptatie ziekmelding
  Je werkgever moet je ziekmelding accepteren. Bij twijfel kan hij je naar de Arbo- of bedrijfsarts sturen en advies vragen.

Tips:

 • Informeer schriftelijk
  Informeer je werkgever schriftelijk dat je ziek bent en per welke datum. Geef aan dat je een afspraak wilt maken met de Arbo- of bedrijfsarts.
 • Laat je telefoonnummer weten
  Laat weten waar je bereikbaar bent tijdens je ziekte en op welk telefoonnummer.
Back To Top