Ga naar hoofdinhoud

Je behandeling afstemmen op werken met MS

Wat kun je als zorgverlener betekenen voor je patiënt in relatie tot aan het werk blijven? De behandeling inrichten op vermindering van de symptomen, afname van de frequentie en de duur van de relapses en het beperken van de ziekteprogressie.

Tips voor de neuroloog:

 • Aandacht voor pijn en behandeling ervan
 • Medicatie en begeleiding afstemmen op wat de patiënt in het dagelijks leven wil, ook qua werk
 • Goede uitleg geven over diagnose en ziekteverloop, en aangeven dat werken met MS mogelijk is
 • Signaleren van (dreigende) problemen en inschakelen van juiste begeleiding
 • Informeren en afstemmen met bedrijfsarts (met toestemming van je patiënt)
 • Verwijzing naar andere zorgverleners, zoals arbeidsrevalidatie
 • Door multidisciplinaire begeleiding nagaan wat de bevorderende en belemmerende factoren zijn rond werk

Tips voor de MS-verpleegkundige:

 • Centrale zorgcoördinator: inschakelen van andere deskundige zorgverleners om te komen tot optimale behandeling en begeleiding
 • Afstemming over behandeling en begeleiding die rekening houden met het werk van de patiënt, neuroloog, revalidatiearts en andere zorgverleners
 • Sociaal, maatschappelijke begeleiding van patiënt, ook met werk
 • Inzicht bieden in impact van MS op het dagelijks leven, waaronder werk
 • Aandacht voor pijn en behandeling ervan
 • Bieden van handvatten hoe om te gaan met veranderende werk- en leefomstandigheden door MS. Bied perspectief
 • Patiënt weer leren vertrouwen op zichzelf
 • Samen met patiënt zoeken naar praktische oplossingen
 • Patiënt leren om (tijdig) hulp te vragen
 • Ondersteunen bij energiemanagement
 • Informatie bieden over zaken die spelen rond werk, zoals wet- en regelgeving, rol van bedrijfsarts, mogelijkheden voor werkgerelateerde ondersteuning

Vaak weet een patiënt niet dat hij of zij bij de neuroloog of verpleegkundige over werk kan beginnen. Of er zijn nog geen werkvragen. Toch is het handig om ook in deze situaties het werk al bespreekbaar te maken om zo vroegtijdig aandacht voor het werk te hebben, bij de patiënt en in de behandeling.

Back To Top